Nhật Bản / Tag Archives: làm thêm tại úc

Tag Archives: làm thêm tại úc

Du học Úc-Nhật ký làm thêm của du học sinh

Hôm đó bà chủ không biết để lộn bịch canh khổ qua cho khách nào mà người đặt tới lấy thì không có. Tôi đang bào cà rốt ,bà la lớn như tát nước vào mặt “Mày để bịch canh đâu rồi,mày không để thì nó tự biến mất à?” …

Đọc tiếp