Nhật Bản / Tag Archives: câu hỏi

Tag Archives: câu hỏi

Cách đặt câu nghi vấn trong tiếng Nhật

Khi đặt câu nghi vấn bạn không nên thay đổi trật tự của từ , mà chỉ thêm trợ từ KA vào cuối câu và thay đổi ngữ điệu khi nói . ( Lên Giọng ) Vì thế, câu KORE WA OMIYAGE DESU (Đây là món quà lưu niệm), khi …

Đọc tiếp