Nhật Bản / Tag Archives: anh đào nhật bản

Tag Archives: anh đào nhật bản

Anh đào hồn hoa xứ Phù Tang

Quy trình tham gia chương trình du học Nhật Bản.

Xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng chỉ tại Nhật Bản, hoa anh đào mới mang một ý nghĩa thiêng liêng và đẹp đẽ đến vậy. “Nếu là hoa, xin là hoa anh đào. Nếu là người xin là võ sĩ đạo”.   

Đọc tiếp