Nhật Bản / Học tiếng Nhật Bản / Cách hỏi giờ bằng tiếng Nhật

Cách hỏi giờ bằng tiếng Nhật

Khi bạn muốn diễn tả về thời gian nhưng chưa biết cách nói nào là hợp lý nhất. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn các cách hỏi giờ đúng ngữ pháp nhất.

1. Cách nói giờ, phút:

今、 4時 です。

Bây giờ là 4 giờ.

2. Câu có sử dụng động từ:

私は 8時はん から 5時はん まで 働きます。

Tôi làm việc từ 8 giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi.

きょう、11時に ねます。

Hôm nay, tôi ngủ lúc 11 giờ.

3. Cách chia động từ:

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thời hiện tại, tương lai

おき ます

おき ません

Thời quá khứ

おき ました

おき ません でした

Ví dụ:

今 何時 ですか?

Bây giờ là mấy giờ?

今 6時 です。

Bây giờ là 6 giờ.

ハノイは 今、午後 4時はん です。

Hà Nội, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều.

ゆうびんきょくは 7時から 5時まで です。

Bưu điện làm việc từ 7 giờ đến 5 giờ.

としょかんの 休みは 土曜日と 日曜日 です。

Thư viện nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

毎朝、何時に べんきょう しますか。

Mỗi sáng, bạn học lúc mấy giờ?

7時に べんきょう します。

Tôi học lúc 7 giờ.

きのう、はたらき ました か。

Hôm qua, bạn có làm việc không?

いいえ、はたらき ません でした。

Không, tôi không làm việc.

Hội thoại:

すみません、がっこうの としょかん は なんじ から なんじ まで ですか。

Xin lỗi, cho tôi hỏi, thư viện của trường mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?

7時から 6時まで ですよ。

Thư viện mở cửa từ 7 giờ đến 6 giờ.

やすみは なんようび ですか。

Ngày nghỉ là thứ mấy ạ?

かようび です。

Ngày nghỉ là thứ 3.

どうも ありがとう ございました。

Cảm ơn bạn nhiều.

>> Học tiếng Nhật Bản

Bình luận & Nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn